Καταπάτηση αλά Ελληνικά

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009Παράγκες που μεταμοφώνονται σε βίλες, χωράφια που επεκτείνονται στις πλαγιές των βουνών και οικοπεδοποιούνται, ... σπίτια στο πουθενα!