Ενδεχόμενη συσπείρωση του ευρύτερου πατριωτικού χώρου στον ΛΑ.Ο.Σ.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Στην τελευταία εκπομπή του ο βουλευτής Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε την πιθανότητα να εισχωρήσουν στον ΛΑ.Ο.Σ. γνωστές προσωπικότητες του ευρύτερου πατριωτικού χώρου. Έκανε λόγο για άρση των παλαιότερων φοβικών φραγμών που επιτρέπει σε αυτά τα πρόσωπα να συμπλεύσουν με το κόμμα. Φυσικά η αναφορά δεν σχετίζεται με τον γνωστό "celebrity star" Ηλία Ψινάκη!

Μια ενδεχόμενη κοινοβουλευτική συσπείρωση του πατριωτικού χώρου θα πάιξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση κάιριων εθνικών θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίση η χώρα μας. Κεντρικά θέματα αποτελούν η ένταξη της Τουρκίας της Ε.Ε. και τις πιέσεις για επίλυση του Μακεδονικού.ΕΨ