Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε λαθρομετανάστες

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009Τελευταία συζητείται αρκετά το θέμα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την απόδoση της Ελληνικής Ιθαγένειας στα παιδιά των λαθρομεταναστών. Η Νέα Δημοκρατία αποφεύγει να πάρει επίσημα θέση στο ζήτημα, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι σκοπεύει να διατηρήσει το status quo! Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα έχουν αλλιώς.

Επίσημα στην Ελλάδα η ιθαγένεια απόδιδεται με βάση το δίκαιο του αίματος. Όμως τον Απρίλιο του 2009 " σε παρέμβαση που έκανε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος σε συζήτηση εν όψει αλλαγής του υφιστάμενου Κώδικα Ιθαγένειας. Ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι τόσο το δίκαιο του αίματος όσο και το δίκαιο του εδάφους είναι έννοιες ξεπερασμένες και προέκρινε την έννοια του «animus», του ελέγχου δηλαδή του ψυχισμού, της συνείδησης του αλλοδαπού που επιθυμεί την ελληνική ιθαγένεια! Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η απόδοση της ιθαγένειας δεν σχετίζεται «ούτε με τη γέννηση ούτε με το έδαφος ούτε ακόμη με το αίμα» και εκτίμησε ότι «πρέπει να ερευνάται αν η απόκτηση αυτής ανταποκρίνεται στον ψυχισμό του αιτούντος, πόσο δηλαδή θέλει και νιώθει την ανάγκη να αποτελέσει μέλος ενός έθνους». (Kαθημερινή)

Οι απόψεις του Προκόπη Παυλόπουλου ξεπερνούν σε "προοδευτισμό" αυτές του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Δίνουν μια γεύση των προθέσεων της ΝΔ αλλά αντανακλούνται και στα νομοσχέδια που ψήφισε ως κυβέρνηση τα τελευταία 5 χρόνια!


Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Το 2004, αμέσως μετά την άνοδο της στην εξουσία, η ΝΔ ψήφισε τον νόμο Ν. 3284/2004 που αφορά τον νέο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (ΦΕΚ 217, τ. Α΄). Εκεί αναγράφεται ότι:

"Για τον αλλοδαπό που είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να: α) Διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αρκεί διαμονή στην Ελλάδα πέντε ετών μέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης. ...β) Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισμού."

Πηγή : ΦΕΚ

Η συγκεκριμένη παράγραφος του νόμου 3284/2004 υποκινεί τις προσπάθειες των δήθεν αριστεριστών και αναρχικών που με κρατικές επιχορηγήσεις και την κάλυψη συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης , διαδήλωναν τα περασμένα χρόνια υπέρ της αναγνώρισης όλων των λαθρομεταναστών ως "ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ"! Διότι με το μέτρο αυτό θα μπορεί να αποδοθεί η Ελληνική ιθαγένεια σε όλους όσους βρίσκονται νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια!

Επιπλέον, η ΝΔ εκκίνησε τις μαζικές νομιμοποιήσεις αλλοδαπών με τον νόμο 3386/2005. Ο κ Παυλόπουλος δήλωνε στην σύνοδο της Λισσαβώνας ότι:

Εκεί που γίνεται η σημαντική, επίσης, τομή είναι στη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε μια πρώτη προσπάθεια με το ν.3386/2005, η οποία σχεδόν ολοκληρώθηκε, και απέδωσε τη νομιμοποίηση περίπου 180.000 μεταναστών. πηγή

Λαμβάνοντας υπόψιν την συνεργεία μεταξύ των παρούντων νόμων τα παιδιά των νομιμοποιημένων και μη μεταναστών που έχουν διαμείνει 5 χρόνια στην Ελλάδα θα μπορούν με ευκολία να ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ την ιθαγένεια τους σε περίπτωση που δεν είναι ήδη ανιθαγενείς, και να λάβουν την Ελληνική ιθαγένεια!

Η Νέα Δημοκρατία προέβει σε επιπλέον διαυκολύνσεις ούτως ώστε να επιτρέπει την μακρά παραμονή των ατόμων αυτών στην Ελλάδα με τον Ν. 3731/2008, ΦΕΚ Α 263/23-12-2008.

"Άρθρο 40

Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής

7. Τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση, αποκτούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων των άρθρων 67 και 68 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α)"


Επιπλέον η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε κατάργηση του άρθρου που απαγόρευε την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας σε άτομα που είχαν καταδικαστεί για κακουργήματα, όπως και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την λαθρομετανάστευση.

"Άρθρο 41

Θέματα ελληνικής ιθαγένειας

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 περίπτωση β' του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') κώλυμα που αναφέρεται στη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, καταργείται. Η κατάργηση του κωλύματος αυτού καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης."

Πηγή

Τέλος η Νέα Δημοκρατία θέσπισε και το δικαίωμα σε αλλοδαπούς που λαμβάνουν την Ελληνική ιθαγένεια να "ελληνοποιούν" το όνομα τους!

"5. Με την αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τον εξελληνισμό του ονόματος και του επωνύμου του, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται.

Πηγή

Το επόμενο βήμα της νέας κυβέρνησης άσχετα από το αν είναι πράσινη, ή γαλάζια θα είναι να προβούν στην κατακρεούργηση του Κώδικα Ιθαγένειας με βάση τις αντιλήψεις του κ Παυλόπουλου. Ας μην ξεχνούμε ότι οι λιγοστές επιχειρήσεις σκούπας στο κέντρο της Αθήνα ξεκίνησαν μόνο 2 εβδομάδες προ των Ευρωεκλογών για να αποτρέψουν τις διαρροές των γαλάζιων ψηφοφόρων προς τον ΛΑ.Ο.Σ. Η άνοδος που σημείωσε ο ΛΑ.Ο.Σ στις ευρωεκλογές συνέβαλε και στην διάλυση του παράνομου καταυλισμού Αφγανών στην Πάτρα. Ο καταυλισμός δημιουργούσε μείζον πρόβλημα στους κατοίκους της πόλης επι σειρά ετών δίχως η ΝΔ να έχει κάνει το παραμικρό για την απομάκρυνση του. Μόνο όταν η αγανάκτηση του κόσμου μεταφράστηκε σε εκλογική στροφή προς τον ΛΑ.Ο.Σ. υπήρξε ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Η Νομική Προστασία των Λαθρομεταναστών!

Κλείνοντας ας αναγνώσουμε μερικά σημεία του νόμου της Νέας Δημοκρατίας 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)

"Άρθρο 6 Θετική δράση ∆εν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών µέτρων µε σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.
Άρθρο 19 Φορείς προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης 1. Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες είναι ο Συνήγορος του Πολίτη. "

Ο "Συνήγορος του Πολίτη" αποτελεί ανηξάρτητη διοικητική αρχή στην οποία δραστηριοποιούνται αυτοί που επιδιώκουν το άνοιγμα των συνόρων και την νομιμοποίηση όλων των λαθρομεταναστών. Χαρακτηριστική έιναι η περίπτωση του κ. Μίλτου Πάυλου που εργάζεται παράλληλα στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση: Εθνικό Παρατηρητήριο του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας HLHR-ΚΕΜΟ (Κέντρο Ερευνητικών Μειονοτικών Ομάδων)!

"Αρθρο2

1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση ή κάθε άλλη προσβλητική ενέργεια, η οποία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Κατά την εξειδίκευση της έννοιας της παρενόχλησης λαμβάνονται υπόψη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Άρθρο 16 Ποινικές κυρώσεις 1. Όποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόμο .... τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ." (Πηγή)

Γι αυτό προσέχετε τι λέτε για τους λαθρομετανάστες...

Τον νόμο υπογράφουν οι Σιούφας, Αλογοσκούφης και Παυλόπουλος!

ΕΨ

11 comments:

aldebaran 21 Σεπτεμβρίου 2009 - 1:29 π.μ.  

Θυμάσαι τι λέγαμε τις προάλλες με αφορμή τις περίεργες αυξήσεις των εγγεγραμμένων στην Φλώρινα και τον πακιστανό υποψήφιο ;
Από ότι φαίνεται δεν ήρθαν τα χειρότερα.

Ελληνόψυχος 21 Σεπτεμβρίου 2009 - 2:09 π.μ.  

Βεβαίως! Αναρωτιέμαι πόσο ευρεία διαδεδομένο θα είναι το φαινόμενο αυτή την φορά! Τα χειρότερα είναι ήδη εδώ! Απλά δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη.

Το παρόν άρθρο γραφτηκε ως απάντηση στο http://www.enkripto.com/2009/09/4-2009_16.html

με στόχο εκφράσει την άποψη μου ως προς τις θέσεις της ΝΔ που παρουσιάστηκαν στο άρθρο του Εν Κρυπτώ σχετικά με το μεταναστευτικό. Δυστυχώς όπως βλέπεις, λίγοι είναι ενήμεροι για το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Διότι για εμάς τους απλούς πολίτες το νομικό πλαίσιο αποτελεί το μόνο σίγουρο δείγμα των πολιτικών προθέσεων των κυβερνώντων.

Dienekes 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 7:21 μ.μ.  

Ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας που ισχύει σήμερα είναι από τους πλέον αυστηρούς στην Ευρώπη ως προς το καθεστώς απόδοσης της ιθαγένειας.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δείξει κανένα δείγμα πως πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτό τον τομέα. ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγοι-Πράσινοι και διάφορες ΜΚΟ έχουνε κοινό μέτωπο ενάντια στον ισχύοντα Κώδικα, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει υποχωρήσει στο ελάχιστο στην περι ιθαγένειας νομοθεσία.

Εάν η Νέα Δημοκρατία χάσει τις επόμενες εκλογές, τότε είτε το ΠΑΣΟΚ αυτοδύναμο, είτε σε συνεργασία με τα κόμματα της Αριστεράς θα έχει την κοινοβουλευτική δύναμη για να ανατρέψει το ισχύον καθεστώς. Επιπλέον, μιας και το ζήτημα της Ιθαγένειας είναι ένα από τα λίγα σημεία σύγκλισης ανάμεσα στα αριστερά κόμματα, αυτή η ανατροπή είναι βέβαιη.

Οι απόψεις του Καραμανλή για τη σύνδεση ιθαγένειας με καταγωγή είναι σαφείς:

"Επιγραμματικά επισημαίνω:

Πρώτον: Τη βιομηχανία "ελληνοποιήσεων" που στήθηκε μετά το 1993, με αποκορύφωμα το χρονικό διάστημα προ των εκλογών. Με συνοπτικές διαδικασίες και με κυβερνητική ανοχή και κάλυψη, με προφανή στόχο την εκλογική τους ομηρία, χορηγήθηκε σε χιλιάδες άτομα που εισήλθαν στη χώρα, η ελληνική ιθαγένεια. Με αποτέλεσμα η ελληνική ιθαγένεια να χορηγηθεί ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν καμμία σχέση με ελληνική καταγωγή."

Ελληνόψυχος 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 7:35 μ.μ.  

Διηνέκη, ο κώδικας ιθαγένειας του 2004 επιτρέπει την πολιτογράφηση όσων αποποιηθούν την ιθαγένεια τους και βρίσκονται στην Ελλάδα για τα τελευταία 10 χρόνια. Αν είναι πρόσφυγες τότε ο χρόνος αυτός μειώνεται στα 5 χρόνια.

Άλλο τι λέει ο Καραμανλής που ούτως ή άλλως δεν είναι αξιόπιστος, όταν πριν ένα μήνα διέψευδε τις φήμες πέρι πρόωρων εκλογών, και άλλο τι γράφει ο ΝΟΜΟΣ.

Ελληνόψυχος 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 7:39 μ.μ.  

Λάθος... δεν είναι δέκα αλλά 12 χρόνια!

Ελληνόψυχος 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 7:41 μ.μ.  

ΥΓ... Διηνεκές...;;;

Dienekes 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 8:08 μ.μ.  

Δεν προβλέπει μόνο δεκαετή παραμονή τα τελευταία δώδεκα χρόνια αλλά και:

1. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για μια σειρά από αδικήματα
2. Το παράβολο για την πολιτογράφηση είναι πολύ υψηλό
3. Το κράτος δεν έχει ούτε την υποχρέωση να απαντήσει στο αίτημα σε κάποιο χρονικό διάστημα, ούτε να αιτιολογήσει την απάντησή του.

Όλα τα παραπάνω είναι μαύρο πανί για τα κόμματα της Αριστεράς και θα ανατραπούν σε ενδεχόμενη αναθεώρηση του Κώδικα.

Σε πρακτικό επίπεδο, ο Ελληνικός Κώδικας Ιθαγένειας είναι από τους πιο αυστηρούς στην Ευρώπη. Η Αυστρία είναι ίσως η μόνη χώρα που έχει πιο αυστηρό σύστημα από εμάς.

Σε πρακτικό επίπεδο επίσης η ιθαγένεια σήμερα αποδίδεται σπανιώτατα σε μη ομογενείς από τις αρμόδιες αρχές. Από τον φετινό Ιούλιο:

"Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2007 μέχρι σήμερα, έχουν ορκιστεί συνολικά 5838 πολίτες από χώρες, όπως την Αλβανία, Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν, Πολωνία, Ρωσία, Ρουμανία, Παναμάς, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν, Λιβύη, Σουδάν, Συρία, Ταιβάν."

Δηλαδή περίπου πολιτογραφείται σήμερα αριθμός ισοδύναμος με το 0.02% του πληθυσμού μας το χρόνο, ένας αριθμός ασφαλώς υποφερτός.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει ως αναπόφευκτο επακόλουθο την πολιτογράφηση τα επόμενα λίγα χρόνια εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, δηλαδή δύο τάξεις μεγέθους πάνω από ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Η ΝΔ δεν πρόκειται να ανατρέψει το ισχύον καθεστώς, όχι μόνο γιατί δεν το επιθυμεί αλλά και γιατί δεν τη συμφέρει. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι φτωχοί και δε συνδέονται με τον Ελληνισμό στενά, και ρέπουν προς αριστερά, διεθνιστικά κόμματα που είναι υπέρ της αναδιανομής του εισοδήματος και της πολυπολιτισμικότητας. Η ΝΔ λοιπόν δεν έχει ούτε κομματικό συμφέρον να τους δώσει την υπηκοότητα.

Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα έχει τρομερό συμφέρον να το πράξει, γιατί θα ανατρέψει την ισορροπία που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα υπέρ του. Γι'αυτό άλλωστε το λόγο το ΠΑΣΟΚ απέρριψε και το νόμο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού γιατί οι Έλληνες ομογενείς είναι πιο δεξιοί από τους Έλληνες της Ελλάδας.

Υπάρχουν ασφαλώς βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν στο υπάρχον καθεστώς. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε το καλό γιατί στοχεύουμε στο άριστο.

Περισσότερα έγραψα εδώ.

Ελληνόψυχος 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 9:08 μ.μ.  

Φίλε μου φαίνεται ότι δεν διάβασες προσεκτικά το άρθρο. Αντιγράφω από τον νόμο:

"Άρθρο 41

Θέματα ελληνικής ιθαγένειας
1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 περίπτωση β' του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') κώλυμα που αναφέρεται στη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, καταργείται. Η κατάργηση του κωλύματος αυτού καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης."

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πως εφαρμόζονται οι νόμοι αλλά έχω γνωρίσει καμπόσους Ελληνοποιημένους Αλβανούς.


Έγραψες επίσης ότι

"Η ΝΔ δεν πρόκειται να ανατρέψει το ισχύον καθεστώς, όχι μόνο γιατί δεν το επιθυμεί αλλά και γιατί δεν τη συμφέρει. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι φτωχοί και δε συνδέονται με τον Ελληνισμό στενά, και ρέπουν προς αριστερά"

Δεν είμαι και τόσο σίγουρος για αυτό. Μάλλον θα ψηφίσουν όποιον τους βοηθήσει, όπως η κυρία που γνώρισα τις προάλλες.


Εγώ βλέπω ότι οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι εκατομύρια και η ΝΔ τους καλοδέχτηκε με τις ευλογίες της! Αργά ή γρήγορα θα τους Ελληνοποιήσουν είται μας αρέσει είται όχι. Δυστυχώς! Μόνο ο ΛΑΟΣ είναι ενάντια στην λαθρομετανάστευση. Όλοι οι άλλοι είναι απλά προδότες για να φέρουν στην Ελλάδα φθηνό εργατικό δυναμικό! Τα πράγματα είναι απλά!

Ελληνόψυχος 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 9:12 μ.μ.  

Επιπλέον τις δηλώσεις του Παυλόπουλου για την Ιθαγένεια που τις πας; Όλα βρίσκονται στο παρόν άρθρο.

Dienekes 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 9:42 μ.μ.  

Επιπλέον η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε κατάργηση του άρθρου που απαγόρευε την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας σε άτομα που είχαν καταδικαστεί για κακουργήματα

Η κατάργηση αφορά ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο:

" β) Μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα"

Επιπλέον τις δηλώσεις του Παυλόπουλου για την Ιθαγένεια που τις πας; Όλα βρίσκονται στο παρόν άρθρο.

Δεν στέκομαι σε κάποιες δηλώσεις στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που μεταφέρθηκαν όπως μεταφέρθηκαν από τον τύπο. Και ο Καρατζαφέρης έκανε παλιότερα δηλώσεις για απόδοση ιθαγένειας, αλλά δεν κρίνω από αυτό.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καμιά κίνηση για ανατροπή του Κώδικα του 2004 σε έξι χρόνια διακυβέρνησης, και αρνήθηκε να φέρει τις αλλαγές που σύσσωμη η Αριστερά και οι διάφορες ΜΚΟ επιθυμούν. Αυτό είναι η καλύτερη εγγύηση για μένα. Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως με δηλώσεις όλων των στελεχών του, και μέσα στο επίσημο πρόγραμμα του θέλει την μεταρρύθμιση.

Μάλλον θα ψηφίσουν όποιον τους βοηθήσει, όπως η κυρία που γνώρισα τις προάλλες.

Τότε γιατί δεν προχώρησε σε Ελληνοποιήσεις όπως έκανε ο Σημίτης για εκλογικούς λόγους; Αν το ψάξεις λίγο θα δεις πως σε όλες τις δυτικές χώρες οι μετανάστες ψηφίζουν περισσότερο αριστερά από το γηγενή πληθυσμό.

Μόνο ο ΛΑΟΣ είναι ενάντια στην λαθρομετανάστευση.

Ο ΛΑΟΣ δεν πρόκειται να κυβερνήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Αν έχει 8 ή 28 βουλευτές, δεν θα έχει καμιά διαφορά στην ασκούμενη πολιτική στο ζήτημα της ιθαγένειας εάν στην κυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ.

Dienekes 26 Σεπτεμβρίου 2009 - 9:49 μ.μ.  

Η Νέα Δημοκρατία έδειξε δείγματα μετατόπισης προς κάποια θέματα που έθιξε το ΛΑΟΣ (λαθρομετανάστευση, άσυλο, κουκούλα), ακριβώς επειδή ο ΛΑΟΣ και η ΝΔ μοιράζονται την κεντροδεξιά δεξαμενή ψηφοφόρων. Η παρουσία λοιπόν του ΛΑΟΣ υπήρξε θετική ως μοχλός άσκησης πίεσης σε αυτά τα θέματα.

Αυτή η δυνατότητα μόχλευσης όμως δεν θα υπάρχει σε ενδεχόμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, γιατί (α) το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε αυτόν τον τομέα, (β) η μεταρρύθμιση το ωφελεί κομματικά, (γ) το ΠΑΣΟΚ δεν αντλεί από την ίδια δεξαμενή με το ΛΑΟΣ, και άρα δε φοβάται μήπως χάσει ψήφους από αυτό το κόμμα.