Η Συρρίκνωση του Ελληνισμού! (μέρος α´)

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Μια ιστορική αναφορά στο Μεταναστευτικό. Σήμερα υπάρχουν αναρίθμητα κοινά με τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν και ελπίζω ότι όποιος παρακολουθήσει το βίντεο θα τα αντιληφθεί. Ο εποικισμός, το δημογραφικό, οι υποτακτικοί και οι μισθοφόροι που έγιναν αφέντες... η εξασθένιση των συνόρων, και η ... "προδοσία" προς χάριν του προσωπικού συμφέροντος!Μόνο όταν θα μπορέσουμε να δούμε το παρόν ως ένα μικρό κομμάτι μιας ευρύτερης ιστορικής συνέχειας, θα μπορέσουμε να συλλάβουμε το εύρος των επιπτώσεων που θα έχουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα επί των ημερών μας.

ΕΨ