Εορταστική κατάληψη του Πολυτεχνείου Κρήτης!

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009"Σε κατάληψη μέχρι την Τρίτη του Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησαν φοιτητές του ιδρύματος. Την απόφαση για κατάληψη έλαβε η γενική συνέλευση των φοιτητών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 36 χρόνων από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου."
(Καθημερινή)

Όποιος θέλει, όποτε θέλει, καταλαμβάνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα! Οι καταλήψεις ξεκίνησαν και καθιερώθηκαν ατυχώς, ως ένα μέσον διαμαρτυρίας των φοιτητών, με συγκεκριμένα αιτήματα, και φυσικά την άσκηση κατευθυνόμενης πολιτικής. Όπως φαίνεται σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε και ... εορταστικές καταλήψεις!

Εβίβα λοιπόν!

ΕΨ