Φήμες για πώληση του ομίλου ΑΣΠΙΔΑ

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Έγκυρες πηγές επιβεβαιώνουν τις φήμες περι εξαγοράς του ομίλου εταιριών ΑΣΠΙΔΑ. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται τον Ιανουάριο, αλλά η εξαγορά είναι αυτή την στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Η πώληση θα συμπεριλαμβάνει και την τράπεζα ΑΣΠΙΣ που μέχρι στιγμής συνεχίζει κανονικά τις λειτουργίες της (καθώς και τις διαφημίσεις των προιόντων της). Αν προχωρήσει το συγκεκριμένο σενάριο η εταιρία θα μετονομαστεί, και είναι αβέβαιο τι ρόλο θα παίξει ο Πάυλος Ψωμιάδης στο μέλλον.

Ας ελπίσουμε ότι ο νέος ιδιοκτήτης στοχεύει σε μακροπρόθεσμη εξυγίανση και βιωσιμότητα της εταιρίας. Φυσικά, τούτο θα καταστεί δυνατό μόνο αν εξοφληθούν οι εργαζόμενοι αλλά και οι πελάτες της εταιρίας που στην πλειονότητα τους μοιαζουν να συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτήν. Σίγουρα το γεγονός ότι μια τέτοια κίνηση επιτρέπει την μεταβίβαση των συμβολαίων προσφέρει στον φερομένο ενδιαφερόμενο αγοραστή μια πίστωση χρόνου πριν αρχίσουν οι αποπληρωμές.

ΕΨ