Πολύ-"πολυτισμός"

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009και "προοδευτικό" όραμα!
Από του χρόνου και "έλληνες" με βούλα και σφραγίδα γνησιότητας ΠΑΣΟΚ&ΝΔ!

ΕΨ