Αντιφάσεις... ΠΑΣΟΚ

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΑΥΤΟ:

"Το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι με την περικοπή των επιδομάτων και τη φορολόγησή τους με τα άλλα εισοδήματα στην κλίμακα, καθώς και με το πάγωμα των μισθών άνω των 2.000 ευρώ επέρχεται ουσιαστικά μείωση των ονομαστικών αποδοχών. Επίσης, υποστηρίζουν ότι μειώνεται και ο αριθμός των απασχολούμενων στο Δημόσιο,
αφού οι προσλήψεις περιορίζονται μόνο στους τομείς της υγείας και της παιδείας, ενώ την ίδια ώρα δεν ανανεώνονται 30.000 συμβάσεις stage και έργου." (Καθημερινή)

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ:

"Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 290/2009 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη «ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων».

Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. στην Ελληνική Αστυνομία θα προσληφθούν με διαγωνισμό ιδιώτες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή master, εξειδικευμένοι στους τομείς τραπεζικών εφαρμογών, χρηματοοικονομικών εφαρμογών, φοροτεχνικών εφαρμογών, λογιστικής, ηλεκτρονικών εφαρμογών, διερεύνησης ψηφιακών εφαρμογών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων και οικονομικής υγείας.

...προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2010 και 2011, ενώ κατά 2,65 εκ ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2012 και 2013." (Καθημερινή)


ΕΨ