Επιδόμα αλληλεγγύης σε λαθρομετανάστες... "σκηνίτες και δενδρίτες"

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Το ΠΑΣΟΚ εξαγοράζει τους μελλοντικούς του ψηφοφόρους, με δημόσιο χρήμα από το υστέρημα του Ελληνικού λαού!22000 τέτοια επιδόματα έχουν δοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της εκπομπής σε λαθρομετανάστε που δηλώνουν τόπο κατοικίας, σκηνή, ή δέντρο!