Πλήθος αλλοδαπών παιδιών σήμερα, ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ αύριο

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010


Απόσπασμα από το Hellenic Revenge

Στοιχεία από το βιβλίο Αποχαιρέτα την Ελλάδα που χάνεται.

Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας.

22ο Δημοτικό σχολείο πλατεία Κολιάτσου 52 Έλληνες + 139 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 191
26ο Δημοτικό σχολείο πλατεία Αμερικής 106 Έλληνες + 150 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 256
55ο Δημοτικό σχολείο πλατεία Βάθης 135 Έλληνες + 153 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 288
79ο Πατησίων 92 136 228
132ο Κάτω Πατησίων 90 Έλληνες + 122 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 212
157ο Πατησίων 57 Έλληνες + 72 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 129
164ο Πεδίο Άρεως 55 Έλληνες + 115 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 170
165ο Πεδίο Άρεως 42 Έλληνες + 108 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 150

Αυτά τα αποκρύπτουν τελείως από τον Ελληνικό λαό

Έτσι μπορώ να σας δώσω 50-60 σχολεία στο κέντρο των Αθηνών
Για να μη σας πω ότι στην επαρχία προσέχτε επισήμως κάθε χρόνο καταργούνται ελλείψη μαθητών 30 εως 40 Δημοτικά και ανάλογα Γυμνάσια και Λύκεια. Τα σχολεία αυτά ΚΛΕΙΝΟΥΝ.