Ιθαγένεια και ψήφο στις βουλευτικές εκλογές σε όλους τους Λαθρομετανάστες δίνει το ΠΑΣΟΚ

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010


Το νέο νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων στους λαθρομετανάστες δεν δίνει το δικαίωμα ψήφου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές μόνο στα παιδιά των νομιμοποιημένων λαθρομεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα!


ΑΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ !

Δηλαδή σε εκατομμύρια λαθρομετανάστες! Καθιστά δε την Ελλάδα χώρα επεξεργασίας και πολιτογράφησης εργατικού δυναμικού για ολόκληρη την Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά το κείμενο του νέου νομοσχεδίου γραφει ότι:

"Άρθρο 3

Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6.

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου διαμονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από:

α. δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του δημάρχου με την παρουσία δύο ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

Στο έντυπο δήλωσης αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

β. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Έγκυρο τίτλο διαμονής στην Ελλάδα
δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η απόφαση χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 αρκεί η εν λόγω άδεια.
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
στ. Παράβολο 1000 ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο περιορίζεται στα 300 ευρώ Οι ομογενείς και οι κάτοχοι ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου. "

http://www.opengov.gr/ypes/?p=321

Το ίδιο συναντούμε και στο Αρθρο 2

"Άρθρο 2

Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5.
Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :..

δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

τ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.»"
http://www.opengov.gr/ypes/?p=323

(Ολόκληρο το νομοσχέδιο http://www.opengov.gr/ypes/?option=pol_symmetoxi1)


Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ΚΑΙ την Ελληνική Ιθαγένεια, όχι μόνο την Ελληνική υπηκοότητα, σε όσους λαθρομετανάστες "πολιτογραφεί" ώς Έλληνες πολίτες! Μοναδικό κριτήριο θα είναι ουσαστικά τα 5 έτη διαμονής στην Ελλάδα! Περιττό να προσθέσουμε ότι βάσει του Συντάγματος, όσοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια απολαμβάνουν όλα τα πολιτικά προνόμια ενός Έλληνα, συμπεριλαμβανομένου και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις βουλευτικές εκλογές! Γι αυτό τον λόγο το ΠΑΣΟΚ αγνοεί επιδεικτικά τις φωνές του Ελληνικού λαού που αντιτίθονται στο νομοσχέδιο, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφοφόρων του.

Το συγκεκριμένο άρθρο αλλάζει την έννοια του όρου "πολιτογράφηση" που άλλοτε στην Ελλάδα εννοούσε την απόδοση της Ελληνική υπηκοότητας και όχι φυσικά της ιθαγένειας, η οποία με βάση τον παλαιότερο κώδικα διδόταν μόνο εξ αίματος!

Γι αυτό τον λόγο ο όρος "πολιτογράφηση" συμπεριλαμβάνεται στον νέο κώδικα ιθαγένειας. Κάτι που ίσως να προκαλεί σύγχηση και να "θολώνει τα νερά". Η αναφορά των ΜΜΕ μόνον στα αλλοδαπά παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, και στον δήθεν περιορισμό της απόδοσης εκλογικών δικαιωμάτων μόνον για τις Δημοτικές εκλογές, είναι ελλειπής και γίνεται για καθαρά ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ λόγους.

Ο όρος για "ενεργή συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας" σηματοδοτεί τις παραγματικές προθέσεις του ΠΑΣΟΚ που αποσκοπεί στο να εντάξει τους νέους αλλοδαπούς ψηφοφόρους του ως μέλη του κόμματος.

Εδώ βέβαια έχει συνδράμει καταλυτικά και η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη αυτή έδωσε το δικαίωμα σε αλλοδαπούς να λαμβάνουν την ελληνική Ιθαγένεια μέσω του τεχνάσματος των "ανιθαγενών", με τον νόμο Ν. 3284/2004. Έπειτα, με τον νόμο Ν. 3731/2008, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε κατάργηση του άρθρου που απαγόρευε την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας σε άτομα που είχαν καταδικαστεί για κακουργήματα, όπως και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την λαθρομετανάστευση! (Λεπτομέρειες εδώ) Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την διάταξη μόνο για τα κακουργήματα αλλά όχι φυσικά την λαθραία είσοδο στην χώρα που ίσχυε παλαιότερα (εδώ).


Ευχαριστώ θερμά τον αναγνώστη του ιστολογίου που εντόπισε και έφερε στην προσοχή μου τα παραπάνω!

ΕΨ

9 comments:

Ανώνυμος 12 Ιανουαρίου 2010 - 1:32 μ.μ.  

Και για οποιον θελει να δει ολες τις διαταξεις.

http://www.opengov.gr/ypes/?option=pol_symmetoxi1


Πολυ ενδιαφερον και το αρθρο 2 (δεν ειναι για τα παιδακια που γεννιουνται Ελλαδα)

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5.
Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
1. Για τον αλλοδαπό, που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτείται :
α. να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλιοδαπών στην Ελλάδα.
γ. να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής δεν απαιτείται για αυτόν που είναι σύζυγος
Έλληνα ή Ελληνίδας ή έχει τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας και διαμένει επί μια τριετία στην Ελλάδα, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. Για τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής.
ε. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.»

http://www.opengov.gr/ypes/?p=323

Ανώνυμος 12 Ιανουαρίου 2010 - 1:34 μ.μ.  

"στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν"

Παρε καρτα μελους ΠΑΣΟΚ, και αποδεικνυεις την ενεργη συμμετοχη σου στην πολιτικη ζωη της χωρας.

Ή βαλε υποψηφιοτητα για δημοτικος συμβουλος και εισαι ενταξει.


Καταλαβες φιλε Ελληνοψυχε;

Ελληνόψυχος 12 Ιανουαρίου 2010 - 2:02 μ.μ.  

Κατάλαβα φίλε μου. Κι εγώ να φανταστείς που υποτίθεται ότι ασχολούμαι με το θέμα είμαι τόσο πνιγμένος αυτό τον καιρό που κοιμόμουν τον ύπνο του δικαίου!

Ευχαριστώ πολύ, τα πρόσθεσα και αυτά στην ανάρτηση.

Εσύ φίλε μου πρέπει να ανοίξεις το δικό σου μπλογκ αν δεν το έχεις ήδη κάνει.

Ανώνυμος 12 Ιανουαρίου 2010 - 2:13 μ.μ.  

Δεν εχω μπλογκ φιλε μου.

Δε θα ειχα συστηματικα αλλωστε και την ωρα για κατι τετοιο. Πρεπει να ειναι πολυ χρονοβορο και να δοκιμαζει τα νευρα του διαχειριστη. Ηδη εχω λιγη αυξημενη πιεση...

Γι αυτο οπου μπορω προσπαθω να ανοιγω τα ματια οσων μπορω. Εσεις οι μπλογκερς ειστε η μονη ερασιτεχνικη και αρα ακομη ως ενα βαθμο αγνη μορφη ενημερωσης.

Να σαι καλα και καλη δυναμη!

Ανώνυμος 12 Ιανουαρίου 2010 - 2:17 μ.μ.  

Το ειρωνικο ξερεις ποιο ειναι; Ημουν για πολλα χρονια ΠΑΣΟΚ. Αλλα το σημερινο ΠΑΣΟΚ με τρομαζει. Καποτε το ΠΑΣΟΚ ειχε και την λεγομενη πατριωτικη πτερυγα (Χαραλαμποπουλος, Παπαθεμελης, Βουνατσος, Κουρης κλπ). Το σημερινο ΠΑΣΟΚ εχει απαρνηθει καθε σχεση με εκεινο το ΠΑΣΟΚ.

Η Ελλαδα δεν ανηκει πλεον στους Ελληνες.

Που καταντησαμε...

Ελληνόψυχος 12 Ιανουαρίου 2010 - 2:44 μ.μ.  

Σε καταννοώ! Κι εγώ από τότε που έμπλεξα με αυτα παρουσιάζω παρόμοια συμπτώματα... "υπερτασης" και "σμίκρυνσης του χωροχρόνου" ;)

Ότι μπορούμε κάνουμε κι εμείς με τα μπλογκς αλλά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο φέρνουν αποτέλεσμα όλα αυτά. Ίσως να μπαίνουν οι βάσεις για το μέλλον.

Έχεις δίκιο, το ΠΑΣΟΚ αλλαξε ριζικά επί Σημίτη. Τα ίδια συμβαίνουν και στην ΝΔ την οποία στήριζα εγώ παλαιότερα.

Το λυπηρό είναι ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες, αλλά η πλειονότητα των Ελλήνων αδιαφορεί.

Ανώνυμος 12 Ιανουαρίου 2010 - 3:20 μ.μ.  

Ετσι ειναι, αδιαφορει. Πολλοι ειναι και αυτοι που δεν εχουν καταλαβει την κρισιμοτητα του θεματος. Οταν δουν αλβανικο κομμα στη βουλη να θετει θεμα Τσαμουριας, θα ειναι πολυ αργα για να ξυπνησουν.

Τα μπλογκς κυριως εχουν ως αναγνωστικο κοινο νεαρες ηλικιες , γιατι οι γεροντοτεροι δεν εχουν μεγαλη εξοικειωση με το ιντερνετ. Αλλα κατι ειναι κι αυτο...

Ο,τι μπορει ο καθενας ας κανει, τουλαχιστον να μαθουν τις λεπτομερειες. Γιατι ακουει κανεις στην τηλεοραση τους δημοσιογραφους και νομιζει πως προκειται μονο για τα παιδια (που αναγκαστικα θα παιρνουν) και μεταναστες που ειναι 20 χρονια νομιμοι. Δυστυχως δεν ειναι ετσι.

Και δε λενε πως αυτος ο νομος θα λειτουργησει ως πολος ελξης νεως λαθρομεταναστων. Χαλαροτερο νομο δε θα βρουν ευκολα. Μπαινεις λαθραια, κανεις ενα παιδι, μολις το παιδι σου παει 3η δημοτικου, κατοχυρωθηκες πως δε θα σε απελασουν. Τι καλυτερο!

Εγω εχω ενημερωσει και τηλεφωνικα φιλους και γνωστους στην Ελλαδα, εχω σχολιασει και σε μερικα ιστολογια (πολλα δε δημοσιευσαν καν το σχολιο μου και ας λενε πως ειναι πατριωτικα και ορθοδοξα), τι αλλο να κανω δεν ξερω...

Μεχρι και την υπογραφη μου εχω στειλει ταχυδρομικα. Οχι οτι θα γινει δημοψηφισμα, αλλα αν μαζευοντουσαν πολλες, θα ηταν ενα μεσο πιεσης, μηπως και τροποποιηθουν τουλαχιστον καποιες απο τις πολυ χαλαρες διαταξεις.

Γεια σου και καλη δυναμη.

Ελληνόψυχος 12 Ιανουαρίου 2010 - 5:59 μ.μ.  

Αυτό που λες για τα σχόλια μπλογκς με λυπεί. Το έχω όμως παρατηρήσει κι εγώ με κάποια μπλογκς τα οποία εχουν κάποια γραμμή και αγνοούν οτιδήποτε άλλο.

Να ξέρεις πάντως ότι το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι αυτό που βλέπουν οι περισσότεροι. Οπότε αν θέλεις να διαδώσεις μια είδηση καλό είναι να την γράψεις ως ανάρτηση και να την στείλεις σε κάποιο ιστολόγιο. Συνήθως την δημοσιεύουν.

Εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε. Είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τον προσωπικό μας κύκλο που πιθανώς να μην παρακολουθεί τα δρώμενα στο διαδίκτυο.

Νομίζω ότι θα μαζευτούν αρκετές υπογράφες. Πρέπει όμως να υπάρξουν και συλλαλητήρια. Να δείξει ο κόσμος την δυσαρέσκεια του περα από αυτό που προβάλλουν τα ξεπουλημένα ΜΜΕ.

Να είσαι καλά φίλε μου!

Ανώνυμος 13 Ιανουαρίου 2010 - 5:56 π.μ.  

Οπότε μια λύση μας μένει...Όλοι στον Δρόμο...Όλοι μα Όλοι