Βολές Α. Γεωργιάδη για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ και του ΕΠΣΕ

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010"Η Ελλάδα έχει 10 φορές περισσότερες επιδοτούμενες ΜΚΟ από την Γερμανια"!!!