Θα διαδηλώσει κανείς;

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010


Β Ο Υ Λ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
‘Ωρα 6.00’ μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
‘Ωρα 10.00’ π.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ’
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010
‘Ωρα 9.30’ π.μ.

Σ Χ Ε Δ Ι Α Ν Ο Μ Ω Ν
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Διαμαντίδης και Αθανάσιος Νάκος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 4.3.2010, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 3 συνεδριάσεις.
http://www.parliament.gr/ergasies

Ώρα μηδέν κύριοι! Το ΠΑΣΟΚ ξεπουλά τα "στρέμματα γης" και δεν θα ανοίξει μύτη;;;

Με υπογραφές και εισηγήσεις στην Βουλή και το Στ.Ε δεν βγαίνει τίποτα! Χαμένο παιχνίδι εξ´ αρχής!


ΕΨ