ΠΑΣΟΚ: Πείνα εσείς, μάσα εμείς!

Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Την στιγμή που οι αποδοχές των χαμηλόμισθων δημόσιων υπαλλήλων έχουν κοπεί συνολικά έως και 30%, με επείγουσα εγκύκλιο, οι ΠΑΣΟΚοι προδότες που μας κυβερνούν αναιρούν τις δεσμεύσεις τους και αυξάνουν ως και διπλασιάζουν τους ήδη υπέρογκους μισθούς των ΔΣ, των Προέδρων και αντιπροέδρων των δημόσιων εταιριών, των βουλευτών και των δικαστών:

"... διαψεύδοντας η ίδια η κυβέρνηση τον εαυτό της, όταν ανακοινώνοντας την εισοδηματική πολιτική για το 2010 καθόριζε ότι ο μεγαλύτερος μισθός στον δημόσιο τομέα δεν θα υπερβαίνει (μεικτά) τις 5.981,40 ευρώ.

Και ιδού τώρα τα παράθυρα που ανοίγει ο υπουργός Οικονομικών με την ερμηνευτική εγκύκλιο που έστειλε με τον χαρακτηρισμό «ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» σε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου του:


«3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 και μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα με τα ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης, στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, στον Διοικητή και στον Πρόεδρο ΝΠΔΔ και μέχρι του διπλάσιου του ορίου της παρ. 1, στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΝΠΙΔ».


Το επόμενο βήμα θα είναι να το εκμεταλλευτούν οι δικαστές και μάλιστα νόμιμα, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή όπου το ...
"

Ολόκληρο το άρθρο στο ΠΑΡΟΝ της Κυριακής!