Ο Συνήγορος του "λαθραίου" Πολίτη καταστρέφει την εθνολογική ταυτότητα των Ελλήνων

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010


"Ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Παιδιού, το Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζήτησε με έγγραφό του από τους ΟΤΑ όλης της χώρας να μην περιλαμβάνεται το στοιχείο «Χώρα Προέλευσης» κατά την εκτύπωση όλων των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου.

Η ανεξάρτητη αρχή παρενέβη όταν πολίτης κατήγγειλε στο Συνήγορο ότι στο πιστοποιητικό που της χορηγήθηκε από το Δήμο για σχολική χρήση από το ανήλικο τέκνο της περιλαμβάνεται το στοιχείο «Χώρα Προέλευσης», παρότι το παιδί έχει την ελληνική ιθαγένεια (από πολιτογράφηση του γονέα).
" (πηγή)

Αυτά τα πρακτορίστικα μυάσματα που τα πληρώνουν μέσα από το χρέος τους οι Έλληνες πολίτες έχουν ως μοναδικό τους στόχο να δυαλύσουν μια και καλή το Ελληνικό Έθνος!

... μέσα από την στάχτη θα επέλθει η κάθαρση και η αναγέννηση του πεθαμένου και ξεπουλημένου αυτού έθνους!

ΕΨ