Μέτρα που δεν έχουν καμία σχέση με τα δημοσιονομικά επιβάλλει η κυβέρνηση

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010


Έρχεται η ώρα που οι προειδοποιήσεις των προηγούμενων μηνών λαμβάνουν σάρκα και οστά. Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας τις εντολές του ΔΝΤ καιτ ης Ε.Ε. δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την περιορισμό των δημοσιονομικών δαπανών και την άυξηση των εσόδων μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και δραστηριότητα. Αντιθέτως, οι κυβέρνηση επιβάλλει μια σειρά μέτρων που σχετίζονται με την μείωση του κόστους παραγωγής στην αγορά.

Δεδομένου όμως ότι στην χώρα μας οι οικονομία βασίζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, ο κύριος στόχος των μειώσεων βρίσκεται στους μισθούς των εργαζομένων. Έτσι, το πάγωμα των αυξήσεων που προανείγγειλε η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, ακολουθούν και μια σειρά από νέα μέτρα στο ίδιο πλαίσιο που στοχεύουν στη διευκόλυνση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και την αντικατάσταση των εργαζομένων με μαθητευόμενους νέους που θα εργάζονται υπό ειδικό εργασιακό καθεστώς.

1 Τον επανακαθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης των απολυομένων (ιδιωτικός τομέας). Η μείωση του ποσού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης υπολογίζεται ότι θα είναι 20%-40%, δεν θα ισχύει η σημερινή διάκριση μεταξύ εργατών και υπαλλήλων (οι τελευταίοι εισπράττουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις) και θα καταβάλλεται σε δόσεις (ο Α. Λοβέρδος έχει ανοικτά υποστηρίξει την πρόταση για καταβολή των αποζημιώσεων χωρίς καμία προκαταβολή και μέσα σε διάστημα έξι μηνών).

2 Την αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Ηδη έχει καθοριστεί στο 4% από 2% για επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 200 εργαζομένους και συζητείται να αλλάξει και η ισχύουσα διαδικασία της έγκρισης των απολύσεων.

3 Μέτρα αποτροπής των απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν από τη συνταξιοδότηση.

4 Χαμηλότερες αμοιβές για ειδικούς όρους απασχόλησης για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας (το σχέδιο προβλέπει αμοιβή με το 80% του κατώτατου μισθού).

5 Ειδικούς, ευνοϊκούς για τις επιχειρήσεις, όρους απασχόλησης και ασφάλισης, κυρίως μέσω επιδοτήσεων του ΟΑΕΔ, των νέων - απασχολουμένων με συμβάσεις μαθητείας. 6 Τον επανακαθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 7 Την αλλαγή της διαδικασίας προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Ο ΟΜΕΔ θα μπορεί να παρεμβαίνει για να επιλύει διαφορές, εργατικές ή μισθολογικές, εφόσον το ζητήσουν από κοινού οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι εργοδότες (και όχι μόνο τα συνδικάτα).


Πηγή: Τα Νέα (διαβάστε την συνέχεια των μέτρων για το ασφαλιστικό)

Οι απολύσεις και η μείωση των εισοδημάτων θα επιφέρουν μείωση των κρατικών εσόδων από την άμεση φορολόγηση, κάτι που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε βαθύτερη δημοσιονομική κρίση.
Όλα αυτά τα μέτρα δεν έχουν καμία σχέση με την λύση του δημοσιονομικού ελλείματος που θα έπρεπε πρωτίστως να στοχεύσει στο ξεκαθάρισμα των επιχορηγήσεων συγκεκριμένων ασφαλιστικών ταμείων. Εκεί όπου δημιουργήθηκε η μαύρη τρύπα του 2009.

Αντιθέτως τα μέτρα αποτελούν μέρος του κλασσικό πρόγραμματος του ΔΝΤ, το οποίο έχει παρεμείνει ίδιο και απαράλλακτο παρά την κριτική που έχει δεχθεί από κορυφαίους οικονομολόγους όπως ο Joseph Stiglitz και τις καταστροφικές συνέπεις που είχε για την οικονομία πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριους άξονες την απελευθέρωση της αγοράς, την ιδιωτικοποίηση και τον υποπληθωρισμό.

ΕΨ

1 comments:

γαμώσταυρος 11 Ιουνίου 2010 - 3:21 μ.μ.  

Αλήτες, Προδότες, Σοσιαληστές!

Η κατάληξη όλων των προδοτών είναι γνωστή!
ΘΑΝΑΤΟΣ!
Εσάς ο θάνατος, θα είναι λιγάκι πιο αργός και πιο επώδυνος!!!

http://gamostavros.blogspot.com/2010/06/blog-post_11.html