Η στάση της Εκκλησίας στο Μεταναστευτικό

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011Υποκριτική και πατριωτισμός μπροστά στις κάμερες!

Όργανα της παγκοσμιοποίησης και κατάχρηση δημόσιου χρήματος πίσω από τις κάμερες!

ΕΨ