Οι "καταλήψεις" είναι αντισυνταγματικές

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011


 Σύνταγμα της Ελλάδος

Αρθρο 16, παρ. 4: "Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.


Aρθρο 16, παρ. 2: "Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες".


Οι μειοψηφίες που επι σειρά δεκαετιών καταλαμβάνουν τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στερούν από την πλειοψηφία το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην εκπαίδευση όπως επιτάσει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Επομένως οι καταληψίες παραβιάζουν το ελληνικό Σύνταγμα.σε μια έκφραση απόλυτου αυταρχισμού!

Το ερώτημα που προκύπτεί είναι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν τηρεί το Σύνταγμα προασπίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση;

Διότι δυστυχώς στα χρόνια της Μεταπολίτευσης ακόμη και η Παιδεία μετεξελίχθηκε σε αρρένα πολιτικής αντιπαράθεσεως, παραμελώντας την παραδοσιακή κοινωνική αποστολή της. Ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η προώθηση της αντισυνταγματικής αυτής πρακτικής αποτέλεσε των πυλώνα για μια ολόκληρη βιομηχανία φροντιστηρίων και ιδιωτικών εκπαιδευτήριων που στήθηκε στα συντρίμια της δημόσιας Παιδείας με θύμα την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. 

ΕΨ