Ηνωμένες πολιτείες της Ευρώπης - Βρισκόμαστε στο "ξόδι"

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012


Οι στόχοι πίσω από την κατευθυνόμενη δημοσιονομική κρίση προβάλλονται πια απροκάλυπτα. Οικονομική και πολιτική ένωση, ενωποίηση του τραπεζικού συστήματος, ιμπεριαλισμός και παγκοσμιοποίηση. Ο θάνατος της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

 Ο θάνατος της Δημοκρατίας.

(Όσο για τον ρόλο των "αντικειμενικών" δημοσιογράφων... όργανα και προπαγανδιστές της παγκοσμιοποιήσεως... "και μακάρι")

ΕΨ