Οι ιδεολογικοι πατέρες του ολοκληρωτισμού (βιντεο)

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013



Ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό βίντεο για την αφετηρία της ιδεολογίας του ολοκληρωτισμού, και την πολιτική της μετεξεξέλιξη.