Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή της "Ευρωπαικής Ένωσης" από τον οικονομολόγο Bernard Connolly

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016


In the midst of the fear-mongering campaign, here is a more sensible discussion about the Brexit, the European Union and its economic state of affairs.